بیشتر چه نوع مطالبی در سایت قرار بگیرد؟
(24.32%) 27
عکس های جنجالی بازیگران
(40.54%) 45
اهنگ
(2.702%) 3
اس ام اس
(23.42%) 26
داستان
(9.009%) 10
و....

تعداد شرکت کنندگان : 111