بیشتر چه نوع مطالبی در سایت قرار بگیرد؟
(25.96%) 27
عکس های جنجالی بازیگران
(43.26%) 45
اهنگ
(1.923%) 2
اس ام اس
(21.15%) 22
داستان
(7.692%) 8
و....

تعداد شرکت کنندگان : 104