بیشتر چه نوع مطالبی در سایت قرار بگیرد؟
(25.47%) 27
عکس های جنجالی بازیگران
(42.45%) 45
اهنگ
(1.886%) 2
اس ام اس
(20.75%) 22
داستان
(9.433%) 10
و....

تعداد شرکت کنندگان : 106