بیشتر چه نوع مطالبی در سایت قرار بگیرد؟
(25.24%) 26
عکس های جنجالی بازیگران
(43.68%) 45
اهنگ
(1.941%) 2
اس ام اس
(21.35%) 22
داستان
(7.766%) 8
و....

تعداد شرکت کنندگان : 103