بیشتر چه نوع مطالبی در سایت قرار بگیرد؟
(24.10%) 27
عکس های جنجالی بازیگران
(40.17%) 45
اهنگ
(2.678%) 3
اس ام اس
(24.10%) 27
داستان
(8.928%) 10
و....

تعداد شرکت کنندگان : 112