بیشتر چه نوع مطالبی در سایت قرار بگیرد؟
(23.93%) 28
عکس های جنجالی بازیگران
(39.31%) 46
اهنگ
(2.564%) 3
اس ام اس
(25.64%) 30
داستان
(8.547%) 10
و....

تعداد شرکت کنندگان : 117