بیشتر چه نوع مطالبی در سایت قرار بگیرد؟
(23.47%) 27
عکس های جنجالی بازیگران
(40%) 46
اهنگ
(2.608%) 3
اس ام اس
(25.21%) 29
داستان
(8.695%) 10
و....

تعداد شرکت کنندگان : 115